Lorigine et Lhistoire du narguilé

Lorigine et Lhistoire du narguilé

Nargile, bu tütün içme aleti için en yaygın olarak kullanılan isimdir, dünyada farklı isimlerle anılmaktadır. 

Bu isimlerden bazıları nargeela, narghile, shisha, sheesha, okka, kalyan, ghelyoon, ghalyan, goza, hubble-bubble, vb. 

olarak sıralanabilir. 

Bu isimlerin bir çoğu Arap, Hint, Türk ya da Fars kökenlidir. 

Nargile, tek ya da çoklu gövdeli, aromalı kenevir ya da kimi zaman afyon dumanını içmek için kullanılan, içe çekilmeden önce dumanı ya da buharı su kabini—genellikle camdan yapılır— içerisinden geçiren bir alettir. 

Nargile Ne Demektir? Nargile (hookah) kelimesi, "çanak, kavanız" anlamına gelen haqqa sözcüğünden türemiştir. 

Birçok isimle anılmasına rağmen, ABD'de insanlar bu tütün içme aletine shisha demektedir. 

Ancak bu kullanım doğru değildir, çünkü shisha sadece aletin cam parçasını temsil etmektedir, ancak bu isim zamanla dile yerleşmiştir. 

Nargile Tarihi ve Kültürü Tütünün ortaçağ Hindistan'ına Cizvitler tarafından getirilişi, nargile, Akbar'da yaşayan Farsla hekim Abu'l-Fath Gilani tarafından, Babür dönemi Hindistan'ında bulunan Fatehpur Sikri adlı şehirde icat edilmiştir, nargile önce Hindistan alt kıtasından İran'a yayılmıştır, burada mekanizma değişikliğe uğramış ve oradan da Osmanlı İmparatorluğu (Türkiye) topraklarına ulaşıp, mevcut şeklini alıncaya dek geliştirilmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu zamanında popülerliği artmıştır. 

Osmanlı Padişahları nargile ile resimlerinin çizilmesini bile istemiştir. 

Bir şekilde statü göstergesi haline gelmiştir ve önemli insanlar diplomatik görüşmelerde ve kraliyet yemeklerinde nargile içer olmuşlardır. 

Her Padişah'ın kendisi için dizayn edilmiş bir nargilesi olmuştur, O günlerde bile tadın ve dumanın kolaylıkla içe çekilebilmesi için özel Nargilelerin tasarlanması gerekmiştir, tıpkı bugün kings-comfort Nargile modellerinin aynı felsefe ile, yeni teknolojiler eklenerek tekrar tasarlanmış olduğu gibi. 

kings-comfort Nargile olarak, Nargilelerimizi tıpkı Padişahlar için üretir gibi tasarlar, üretir ve hazırlarız, yalnız en iyiyi elde edersiniz. 

Bizim Nargile modellerimiz daha ağırdır ve daha fazla işçilik gerektirir ve sonuç olarak yalnız en iyiyi ürettiğimiz için rakiplerimizden daha pahalıyız. 

"Narguilé" est le nom le plus couramment utilisé pour cet appareil à boire du tabac. 

"Narguilé" est est désigné par différents noms dans le monde. 

Certains de ces noms sont nargeela, narghile, shisha, sheesha, okka, kalyan, ghelyoon, ghalyan, goza, hubble-bubble etc. 

Beaucoup de ces noms sont d'origine arabe, indienne, turque ou persane. 

Un narguilé est un appareil à un ou plusieurs corps qui est utilisé pour aspirer la fumée d'opium ou la fumée de cannabis aromatisée et qui laisse passer de la fumée ou de la vapeur dans la cabine d'eau avant son inhalation. 

La cabine d'eau est généralement faite de verre. 


Qu'est ce que le Narguilé? Le mot narguilé (hookah) vient du mot haqqa qui signifie "bol, pot". 

Bien que le mot narguilé ait de nombreux noms à travers le monde, les gens appellent cet appareil à boire du tabac "shisha". 

 Cependant, dire "shisha" pour définir le narguilé n’est pas correct, car "shisha" représente seulement le morceau de verre de l’appareil, mais ce nom a été reconnu dans le monde avec le temps. 

 
Histoire Et Culture Du Narguilé &
L'Introduction Du Tabac Dans l'Inde Médiévale Par Les Jésuites
Le narguilé a été inventé par un médecin persan qui s'appelait Abu'l-Fath Gilani et qui habitait à Akbar dans une ville appelée Fatehpur Sikri de la période moghole d'Inde. 

Le narguilé s'est d'abord propagé du sous-continent indien à l'Iran. 

En Iran, le mécanisme du narguilé a changé. 

Et puis, le narguilé a atteint le territoire de l'Empire ottoman (Turquie) et il a été développé jusqu'à ce qu'il ait sa forme actuelle. 

Dans l'Empire ottoman, le narguilé avait une grande popularité. 

Les sultans ottomans voulaient meme avoir leurs tableaux peints avec le narguilé. 

Ainsi, le narguilé est devenu un indicateur de statut. 

 Les personnalités importantes fumaient le narguilé lors des négociations diplomatiques et des dîners royaux. 

 Chaque sultan avait un narguilé conçu pour lui. 

 Même à cette époque, des narguilés spéciaux devaient être conçus pour aspirer la fumée et le goût facilement. 

Le narguilé de kings-comfort a aujourd'hui la même philosophie avec cette époque et reçoit le narguilé en ajoutant de nouvelles technologies. 


En tant que Narguilé de kings-comfort, nous concevons, produisons et préparons nos narguilés comme si nous les produisions pour les Sultans, et vous obtenez le meilleur narguilé. 

Nos modèles de narguilé sont plus lourds et nécessitent plus de savoir-faire. 

Nos produits sont donc plus chers que ceux de nos concurrents car nous ne produisons que le meilleur.